0 800 501 808

Особлива інформація


 

28.03.2014

Повідомлення про зміну складу посадових осіб АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Публічне акціонерне товариство

«БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

2. Код за ЄДРПОУ: 21665382

3. Місцезнаходження: Київ 04070, вул. Борисоглібська, 5, літера А 

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445931030

5. Електронна поштова адреса: zagorodn@clhs.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.clhs.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст повідомлення

Згідно з Рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (Протокол №14 від 28.03.2014 р.) до складу Правління Публічного акціонерного товариства "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" з 28 березня 2014 року введено члена Правління Лисаченко Світлану Вікторівну у зв’язку з призначенням на посаду  начальника відділу фінансового моніторингу. Строк повноважень – необмежений.

Лисаченко Світлана Вікторівна за останні п’ять років займала наступні посади: з 05.11.2012 р. по 27.03.2014 р. – начальник відділу ідентифікації клієнтів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», з 01.10.2012 р. по 04.11.2012 р. – головний економіст відділу консолідованої звітності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», з 19.12.2011 р. по 30.12.2011 р. - економіст ПП «Гелан», з 16.03.2011 р. по 10.12.2011 р. – перебувала на обліку в центі занятості, з 01.09.2008 р. по 03.03.2011 р. - начальник відділу фінансового моніторингу АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».   

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володіє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

     

  ІІІ.Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Найменування посади:

 

Голова Правління                                               Андреєвська Вікторія Олександрівна

всі новини