0 800 501 808

Особлива інформація


 

06.04.2015

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

              І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

 

Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

 

2. Код за ЄДРПОУ: 21665382

3. Місцезнаходження: Київ 04070, вул. Борисоглібська, 5, літера А 

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445931030

5. Електронна поштова адреса: zagorodn@clhs.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.clhs.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

                       ІІ. Текст повідомлення

 

На підставі інформації, наданої емітенту фізичною особою – акціонером банку, 02 квітня 2015 року фізична особа збільшила свою частку в статутному капіталі емітента з 9,9976% до 12,4964%.

 

ІІІ.Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Найменування посади:

 

Голова Правління                                               Андреєвська Вікторія Олександрівна

 

всі новини