0 800 501 808

Особлива інформація


 

28.07.2016

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!

Наглядова рада  Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»)  повідомляє, що 29 серпня 2016 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів банку (далі – позачергові Загальні збори) у приміщенні Банку за адресою: м. Київ, вулиця Борисоглібська, б. 5 літера А, конференц-зал, 4-й поверх

Початок зборів о 14.00 годині.

Початок реєстрації о 13.00 годині,закінчення реєстрації о 13.50 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах

 22 серпня 2016 року.

Порядок денний позачергових Загальних зборів

1. Затвердження процедурних питань проведення позачергових Загальних зборів акціонерів  АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

2. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

3. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій Банку та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

5. Визначення уповноваженого органу на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Банку.

6. Визначення уповноважених осіб на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Банку.

7. Припинення повноважень  Голови та  членів Наглядової ради  Банку.

8. Обрання Голови та членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та  членами Наглядової ради.

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково документи, що посвідчують їх право на участь  та голосування у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

З матеріалами порядку денного у робочі дні та робочий час (з 9 до 18 години) акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Київ, вул.Борисоглібська б. 5 літера А, оф. 213.  Телефон для довідок: (044) 593-10-36.

У день проведення позачергових Загальних зборів акціонери Банку можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення позачергових Загальних зборів, а саме: м.Київ, вул.Борисоглібська, б. 5 літера А, конференц-зал, 4-й поверх.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій формі в порядку, визначеному чинним законодавством за місцезнаходженням Банку: м.Київ, вул.Борисоглібська,   б. 5 літера А.

Посадові особи Банку, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - начальник Управління депозитарної діяльності – Метелиця Т.О.

Довідки за телефонами: (044) 593-10-36

Наглядова рада АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів опубліковано в бюлетені 'Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку' №142 від 28.07.2016 р.

всі новини