0 800 501 808

Форми документів

 Для фізичних осіб

анкета рахунку в цінних паперах; заява про відкриття рахунку в цінних паперах; розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах; розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах;
розпорядження на виконання облікової операції блокування / розблокування цінних паперів; розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції; розпорядження на скасування (анулювання ) розпорядження на виконання облікової операції; картка із зразком підпису фізичної особи / уповноваженої особи;
анкета керуючого рахунком у цінних паперах (фізична особа). розпорядження на одержання цінних паперів, прав на цінні папери / поставку цінних паперів, прав на цінні папери;    

 

 

Для юридичних осіб

анкета рахунку в цінних паперах;  заява про відкриття рахунку в цінних паперах; розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах; розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах;
 розпорядження на виконання облікової операції блокування / розблокування цінних паперів; розпорядження на одержання цінних паперів, прав на цінні папери / поставку цінних паперів, прав на цінні папери; розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції; розпорядження на скасування (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції;
картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи; анкета керуючого рахунком у цінних паперах (юридична особа).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи відкритого акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»