0 800 501 808

Перелік документів акціонерам (фізичним особам) для укладання договору

 Для укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах акціонерам (фізичним особам) з депозитарною установою, де обслуговуються рахунки у цінних паперах, відкриті в процесі дематеріалізації випуску необхідно:

1. Звернутися до депозитарної установи АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» із заповненим пакетом документів, при собі мати паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

або

2. Надіслати поштою заповнений, підписаний пакет документів, у якому «КАРТКА ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ фізичної особи/уповноваженої особи», засвідчена нотаріально, та здійснити передоплату;

        За внесення змін, пов`язаних з укладанням договору, необхідно внести оплату (п.4 згідно Тарифів)

за наступними реквізитами:

        МФО 300647,  АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», м. Київ

        Рахунок- 35780008

        Код ЄДРПОУ - 21665382

        Отримувач:  АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

        Призначення платежу: Оплата за  депозитарні послуги, від ПІБ, Реєстраційний номер ОКПП,  без ПДВ

        Сума: 30,00 грн.

або

3. Надати довіреність на уповноважену особу, яка виконує п.1 або п.2.

Перелік документів для укладання відповідного договору:

   У випадку призначення уповноваженої особи додається:

 • Оригінал або нотаріально засвідчена копія Довіреності
 • Копія паспорта уповноваженої особи, засвідчена підписом уповноваженої особи.
 • Копія паспорта акціонера, засвідчена нотаріально.
 • Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків уповноваженої особи, засвідчену підписом уповноваженої особи.
 • Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (уповноважна особа)

* у пункті 5. «Перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами» не вказувати реквізити карткового рахунку.

Обслуговування акціонерів - власників дематериалізованих акцій (фізичних осіб)

Для внесення змін до інформації про особу власника необхідно надати депозитарній установі АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» документи та заповнити відповідні форми.

При зміні реквізитів:

 1. Розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах, заповнюється виключно українською мовою (doc, 45 kb).
 2. Анкета рахунку в цінних паперах (фізична особа), заповнюється виключно українською мовою (doc, 91 kb)
 3. Ксерокопія паспорту, засвідчену Вашим підписом (всі заповнені сторінки).
 4. Ксерокопія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (засвідчену Вашим підписом)

Додатки:

а) Довідка МВС, у разі зміни паспорту;

б) Ксерокопія свідоцтва про шлюб, у разі зміни прізвища при шлюбі (засвідчену Вашим підписом);

в) Ксерокопія свідоцтва про народження (засвідчену Вашим підписом)

 

Перелік документів необхідних для переоформлення прав власності по спадщині:

 • Свідоцтво про право на спадщину (оригінал або нотаріально засвідчену копію)
 • Анкета рахунку в цінних паперах (фізична особа), заповнюється виключно українською мовою (doc, 91 kb) (бланк додається, заповнюється виключно українською мовою)

Для проведення ідентифікації фізичних осіб-спадкоємців (згідно законодавства України), просимо надати:

 • Ксерокопія паспорту (всі заповнені сторінки) (засвідчену Вашим підписом)
 • Ксерокопія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (засвідчену Вашим підписом)

З усіх питань послуг депозитарної установи АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» звертатися до управління депозитарної діяльності за тел./факсом: (044) 593-10-36

e-mail: depository@clhs.com.ua