Автоматичний овердрафт

Для власників зарплатних карт

  • Кошти для задоволення будь-яких короткочасних потреб
  • Для незапланованих або непередбачуваних витрат
  • Самостійно керуєте використанням коштів в разі потреби
  • Можливість неодноразово користуватись кредитними коштами
  • Дзвінок до Контакт-центру і овердрафт активовано
  • Погашення відсотків здійснюється автоматично

Валюта кредиту: гривня

Умови відкриття: отримання заробітної плати від 1-го місяця на рахунок в банку та без додаткових документів

Максимальний розмір:
- від 100 грн до 10 000 грн для держателів карток Visa Classic;
- 30% від середньомісячної заробітної плати для держателів карток Visa Gold та вище, але не менше 100 грн
Приклад розрахунку загальної вартості кредиту та реальної процентної ставки

Строк кредитування: 12 місяців з автоматичною пролонгацією

Процентна ставка: 27% річних

Комісія за користування кредитними коштами: 25 грн в місяць за кожний розрахунковий місяць, в якому здійснювалося використання овердрафту на суму більше 5 грн

Орієнтовна реальна річна % ставка: 34,13% річних (розрахунок виходячи з розміру кредиту 10 000,00 грн. за умови використання його в повному обсязі протягом 12 місяців кредитування)

Замовити
ПОПЕРЕДЖЕННЯ КЛІЄНТІВ:

Підписавши Заяву – договір (далі – Договір) клієнт підтверджує, що приєднався до Умов та порядку надання банківських послуг (для фізичних осіб), що є публічною пропозицією (офертою), які розміщені на сайті Банку https://www.clhs.com.ua (далі – Публічна пропозиція), та ознайомився з можливими наслідками для клієнта в разі користування зазначеною банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з Договором та офертою.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Договором, офертою або законом.

Клієнт має право відмовитися від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, звернувшись до менеджера Банку або до Контакт-центру Банку.